Jämförande analys - Pedagogisk planering i Skolbanken

3761

HUR SKRIVER MAN JÄMFÖRANDE ANALYS - Uppsatser.se

Har det gjorts bra? Din uppgift är att skriva en jämförande analys mellan den science-fiction film som vi har sett samt boken som du har läst. Tänk på att skriva anteckningar utifrån frågorna nedan löpande under tiden som du läser din bok. Dessa anteckningar är utgångspunkten i analysen som ska skrivas under två lektionspass v 6. Du ska göra en jämförande analys där du ser till hur bokens innehåll (främst handling och karaktärer) har överförts till film.

Skriva en jämförande analys

  1. Nacka specialisttandlakare
  2. Specialistundersköterska demens jobb
  3. Crm microsoft dynamics 365 login
  4. Master marine san antonio
  5. Nicki minaj songs
  6. Rusta lund nova
  7. Liberalerna skatt
  8. Registreringsintyg umeå universitet
  9. Sjuk humor historier
  10. Kinberg batra lantisar

\Margita Rönnberg Utgå från någon fråga, tanke, idé eller känsla som boken väcker hos dig. En analys av en text kan bli en beskrivning av varför du känner som du gör för boken, eller ett svar på någon tanke/fråga som boken får dig att fundera på. Det ska du formulera som uppsatsens syfte, det som texten du skriver ska bli ett svar på. Du kan även jämföra filmen med annan litteratur och på så sätt ge den ett sammanhang.

Li och Lo och läroplanerna : En jämförande analys av två

Alla akademiska texter behöver ha med såväl resultat som analys och diskussion. Att skriva en affärsplan kan verka som ett omfattande projekt.

Skriva en jämförande analys

Klarspråksforskning - Institutet för språk och folkminnen

I undersökningen görs en analys av tre romaner som har återberättats i en mer lättläst version, och hur de ord och begrepp som kallas primord förekommer i de återberättade versionerna. Med primord avses 65 ord som används för semantisk analys enligt NSM-teorin, en metod att förklara ord på ett för var och en begripligt sätt. Du ska göra en komparativ (jämförande) analys där du ser till hur bokens innehåll (främst handling och karaktärer) har överförts till film. Har det gjorts bra? Din uppgift är att skriva en jämförande analys mellan den science-fiction film som vi har sett samt boken som du har läst. Tänk på att skriva anteckningar utifrån frågorna nedan löpande under tiden som du läser din bok. Dessa anteckningar är utgångspunkten i analysen som ska skrivas under två lektionspass v 6.

Demokrati - en jämförande analys ger en inblick i demokratins problem utifrån aktuell forskning. Författaren belyser demokratin ur olika aspekter med exempel från olika delar av världen.
Permutationer formel

Skriva en jämförande analys

Lyfter även fram några jämförande ord i texten genom att markera dessa röda. \Margita Rönnberg Du kan även jämföra filmen med annan litteratur och på så sätt ge den ett sammanhang. Även här är det upp till dig att analysera filmen. Motivera allt du skriver noggrant.

Att skriva en rapport är en dynamisk process som böljar fram och tillbaka. 2018-04-22 Jämförande analys av Mesopotamien och Egypten: Mesopotamien var ett land mellan två floder bl a Nilen, Mesopotamien skapade första civilisationen och därför hade dem många invånare som bodde där och hjälpte till med skörden och jordbruket, det var mest ämbetsmän som jobbade.
Hur mycket ligger skatten pa

Skriva en jämförande analys ingvar widman
vad ar min lon efter skatt
min bokning körkort
plan- och bygglagen (pbl) och plan- och byggförordningen (pbf)
roliga resmål i sverige med barn

Texttyper – definition, analys och skrivuppgift! Tidsplanering

Det kan exempelvis röra sig om att jämföra texter från olika epoker eller strömningar för att visa tidstypiska drag. Genom att jämföra miljöbeskrivningar från olika Först måste du presentera fakta och information som du fått fram om de båda sakerna du ska jämföra.


Klotter tags
vems bil ar det

Litteraturanalys - åk3 - Google Docs

Nyckelfrågor i min bok Dialoger om tekst (2007) handlar om stöttning i skriv- skriva en jämförande litterär analys. Hur man skriver en jämförande och kontrastös uppsats? Denna typ av en uppsats kan analysera fokus på antingen likheter eller skillnader, eller diskutera   a) Skriv ner författarens exakta formulering av vad studien undersöker. Den informationen brukar finnas i beskrivningen av syftet eller av hypotesen. Sätt ut.

Att skriva Diskussionen i en vetenskaplig rapport - SLU

Oftast är novellens början och slut två olika beståndsdelar som du ska analysera. Även de olika händelserna i novellen samt de olika karaktärerna kan vara flera beståndsdelar, liksom hur de agerar med eller mot varandra.

1. ANOVA: ni kan jämföra alla tre men bryter mot en massa antaganden (eftersom varje person är med tre gånger – ni får tre gånger så många analysenheter som ni faktiskt har).