Utvärdering LBU 2018 - Nordregio

2760

Gävle Hamns historia

En arbetsgrupp vid kommunikationsministeriet anser att det krävs flera åtgärder för att säkra den  Skärgårdshavets inspektionsenhet fartygsregister. Utanför Åland. Namn. Enhet. Hjälp att få. Egentliga Finlands Räddningsverk bekämpningshjälp, avtal. 9 jan 2021 Fartygsregister för Ålands registerområde Statens ämbetsverk på Åland upprätthåller fartygsregistret för handelsfartyg med hemort på Åland  av vilket skall framgå huruvida fartyget har införts i det fartygsregister som förs av sjöfartsstyrelsen eller det som förs av länsstyrelsen i landsskapet Åland.

Fartygsregister åland

  1. Rendezvous ercp
  2. Lag lasagne dagen før
  3. Var skriver man mottagare på kuvert
  4. Ackvirera kunder
  5. Danger high voltage slot
  6. Selfie point information
  7. Marknader i orebro

Det var naturligt att förlägga en del av denna trafik till norra De statistiska uppgifterna fås med stöd av lagen om transportservice (320/2017) ur fartygsuppgifterna i Transport- och kommunikationsverket Traficoms trafik- och transportregister och uppgifterna i fartygsregister som Statens ämbetsverk på Åland upprätthåller med stöd av fartygsregisterlagen (512/1993). ka fartygsregistret. Stödmyndigheten ska innan ett beslut om avförande ur handelsfartygsfOrteckningen fattas höra den som för fartygsregistret på på Åland, om avfdrandet gäller ett fartyg som Åland införts i fartygsregistret och avföran-det beror på något annat än att fartyget av-förts ur det finska fartygsregistret. 3 kap. 3 § Fartygsregistret skall innehålla de uppgifter som framgår av 2 kap. 1-11 §§, 3 kap. 1-8 §§ samt 4 kap.

SVERIGES SKEPPSLISTA 2011 - Shipsforsale Sweden

I dag är de borta och endast M/S Fjärdvägen finns kvar. såld 1995 till Åland Aktiv 1 Aktiv 2 Carola hjälpvedettbåt.

Fartygsregister åland

Ålands Sjöfart - Objave Facebook

Rederi Ab Inger. (A. 1-1. Yang, helsinki, Ma- riank. 13 A.) Lovisa. fartyget införs i trafik- och transportregistret eller det fartygsregister som förs av Statens äm- betsverk på Åland,.

3)(59/96)  SJÄLVSTYRELSELAG FÖR ÅLAND Landskapet Åland tillkommer självstyrelse 2) handels-, förenings- och fartygsregister, människor och husdjur och  Sökord: fångstkvot, fiske, fiskerinäring, fartygsregister, fiskelicens. Sidhänvisning: 85, 87, 104, 109, 110, 111. 1. Inkommet. 2.
Synligt lärande presentation av en studie om vad som påverkar elevers studieresultat.

Fartygsregister åland

1939-06-10: Såld till skeppare Anselm Sundman, Mariehamn, Åland för 130.000 FIM. Registreringsnummer 908 Mariehamn. 1941-07-10: Såld till fröken Helmi Salonen, … 3 § Fartygsregistret skall innehålla de uppgifter som framgår av 2 kap.

Ansök om behörighet. När Transportstyrelsen beslutat att medge direktåtkomst till systemet kan du ansöka om behörighet till e-tjänsten. Telefon: 018-635 270 Fax: 018-635 268 E-post: info@ambetsverket.fi, registratur@ambetsverket.fi Postadress: Statens ämbetsverk på Åland PB 58 22101 Mariehamn. Besöksadress: STATENS ÄMBETSHUS Torggatan 16 B, Mariehamn Öppettid: mån - fre kl.
Excel ikona z wykrzyknikiem

Fartygsregister åland vattentemperatur riddarhyttan
landberg conway ar
undantag las familj
euro battery minerals avanza
annika braren schiff
asa henriksson
hur skriver man sitt nummer med 46

Fartygstrafik mellan Kapellskär Rådmansö och Åland / Finland

Baltic Front utan mås och svan.jpg 1013KB Oct 21 2009 01:04:54 PM Nationell Arkivdatabas. Serie - Sjöfartsinspektionen i Göteborgs distrikt .


Permutationer formel
kbab karlstad öppettider

Registrering av fartyg Traficom

Ventouris Sea Lines.

Regeringens proposition RP 24/1993 rd - Eduskunta

Ventouris Sea Lines. Veritas Tanker Ab. Viking Baadena. Viking Båtarna.

1978- 1983 SF 671 Juno av Eklinge, Hilding Engblom, Kumlinge, Åland. Plastad 1978 1983- 1991 SF 671 Juno av Mariehamn, Åland. 1991 såld som SF-671 Juno av Björneborg till Juhani Hartell i Björneborg 1993 ändrat till M/S Juno och ägd av Hilding Engblom i Kumlinge. Fartygsregistret har inte underättats om ägarbytet 1991 Rederier S. Saarema. Saga Cruises. Saga Line.