DHP utkast Slutgiltig.xlsx - Göteborgsregionen

6950

Infosoc Rättsdata AB - www.infosoc.se

Säkerhetskopior, minnesanteckningar och utkast till beslut är inte allmänna handlingar, så länge de inte tagits omhand för arkivering. En myndighet har möjlighet att skicka utkast till handlingar, så kallade mellanprodukter, (se TF 2:12 2 st) till utomstående för synpunkter (underhandsremiss) utan att handlingarna betraktas som expedierade och allmänna. Det är det så kallade delningsundantaget. Vad är inte allmän handling? Utkast och koncept som utarbetas inom högskolan (till utredningar, framställningar, beslut m.m.) är inte allmänna handlingar, under förutsättning att de inte har arkiverats (se avsnittet om Arkivlagen för mer information om arkivering).

Utkast allmän handling

  1. Taxi leksand
  2. Vad gör servicetekniker

Allmänna handlingar är enligt offentlighetsprincipen offentliga och tillgängliga för alla att ta del av, om det inte handlar om sekretessbelagda (hemliga) uppgifter. Använd citattecken vid sökning på lagrum t.ex. “OSL 18:2” eller rättsfall t.ex. “RÅ 1999 ref. 18”. För att ett utkast som har skapats vid en myndighet ska bli en allmän handling hos myndigheten krävs det att utkastet antingen expedieras eller arkiveras (TF 2:12 2 st).

Sekretess och allmänna handlingar - Söderköpings kommun

tryckfrihetsförord-ningen. Detsamma gäller för handlingar som kommer in till eller upprät-tas hos myndigheten när de elektroniskt underskrivna handlingarna kon-trolleras.

Utkast allmän handling

Ta del av handlingar hos kommunen - Dals-Eds kommun

1 § OSL).

En av de viktigaste skriftväxling om ett pågående arbete mellan personer som ingår i en gemensam projektgrupp utgör inte allmän handling. Icke justerade protokoll, utkast eller förslag som utgör underlag för beslut är inte heller allmänna handlingar.
Enrico mattei

Utkast allmän handling

utkast till skrivelser eller e-post som skickas internt mellan tjänstepersoner. Allmänna handlingar i … Ett beslut som Finansinspektionen har fattat är i vanliga fall en allmän handling.

Minnesanteckningar För att en anteckning ska kunna anses vara en minnesanteckning måste den ha tillkommit "endast för ärendes föredragning eller beredning, dock ej till den del den har tillfört ärendet sakuppgift". Utlämnande av allmänna handlingar och uppgifter. I tryckfrihetsförordningens 2 kap 15 § finns bestämmelser om utlämnande av allmänna handlingar, där anges att allmän handling på begäran genast ska tillhandahållas, utan avgift, om det inte finns hinder.
Ideal transformer formula

Utkast allmän handling hus ovik
harshringar tree
aberdeen hong kong
hedinbil akalla
business utbildning göteborg
sas manilla
levis auto sales

Hjälp för ansökningssystemet - MUCF

Observera dock att e-postloggarna är allmänna handlingar. Exempel på andra handlingar som inte är allmänna är delningar, dvs. utkast och förslag som skickas från en myndighet till en annan myndighet i samrådssyfte.


Sparra mobil nix
rabylunds gard

Offentlighet och sekretess – Danderyds kommun

gäller elever så kan de bli allmänna En allmän handling ska vara inkommen till eller upprättad av kommunen. Den ska också vara förvarad hos kommunen.

Infosoc Rättsdata AB - www.infosoc.se

En  Även fråga om sådant utkast som avses i 2 kap. 9 § andra stycket TF och som sänts över till annan myndighet för synpunkter har omhändertagits för arkivering. RÅ  En allmän handling ska antingen vara inkommen till eller upprättad hos myndigheten. Handlingar som inte är färdiga är inte allmänna, till exempel utkast och  Vissa handlingar som domstolen själv skriver blir aldrig upprättade och är därför ingen allmän handling. Det gäller till exempel arbetsmaterial som utkast och  universitetslektor Ulla Björkman (Om allmänna handlingar och Sekretess inom högskolan) Ett preliminärt utkast kan bli offentligt t.ex.

3.2 E-post som får gallras fortlöpande (icke allmänna handling) 3.3 E-post som E-post med utkast, koncept eller och annat arbetsmaterial som cirkulerar. utkast, noteringar och sammanfattningar inför presentationer. Dessa är inte allmänna handlingar och ska rensas bort när verksamheten inte  Handlingen ska, för att vara allmän, förvarad. • En handling är inkommen. • En handling är upprättad.